Hallberg Rassy Marine Survey

Hallberg Rassy Marine Survey by Guy Nicholls, Marine Surveyor Hamble